Emplaçament: Begues Data: 1988
Superfície construïda: 2100 m2 Superfície útil: 150 m2
Descripció:

 

Conjunt de 10 habitatges aïllats de característiques molt similars ocupant la totalitat d’una illa al municipi de Begues.

Construccións de petites dimensions que es desenvolupen interiorment de forma esglaonada, amb  un total de quatre habitacions i un altell per usos complementaris

Referència: 0447