Emplaçament: Canyelles Data: 2007
Superfície construïda: 260 m2 Superfície útil: 115 m2
Descripció:

 

La parcel·la de forma rectangular te una forta caiguda des de el carrer, pel que es projecta l’habitatge amb una planta inferior que es destina a garatge, la planta intermèdia a l’alçada de la rasant del carrer amb la part principal de l’habitatge i la planta superior amb la suite.

La configuració volumètrica intenta fugir de la caixa prismàtica que es l’evolvent de la construcció

Referència: 1723