Emplaçament: Canyelles Data: 2004
Superfície construïda: 180 m2 Superfície útil: 80 m2
Descripció:

 

Situat sobre una parcel·la amb pendent cap a l’interior, aquesta edificació es distribueix en dues plantes, la superior conté l’habitatge de reduïdes dimensions, deixant la planta inferior oberta per futures ampliacions.

Les obertures de les estances s’obren cap a l’orientació sud de la part posterior.

Es caracteritza per la diferenciació dels diferents volums que la composen en especial el que serveix de suport a les plaques solars degut a la seva orientació lògica.

Referència: 1457