Emplaçament: Sant Boi de Llobregat Data: 2008
Superfície construïda: 400 m2 Superfície útil: 190 m2
Descripció:

El terreny presenta un desnivell ascendent, a partir de la rasant del vial, d’aproximadament 2 m.

L’habitatge se situa al fons de la parcel·la, en la cota elevada del terreny. La construcció té forma de T i es composa de planta baixa i planta soterrani, trobant-se aquesta completament soterrada.

L’accés dels vianants es realitza a través del porxo que envolta la piscina i que protegeix les estances principals, sala d’estar i cuina. L’accés rodat es produeix a través d’una rampa que condueix els cotxes fins al fons de la parcel·la per a que aquests entrin a l’edifici en planta baixa, per la part posterior.

La planta baixa conté l’aparcament i la part principal de l’habitatge, el rebedor del qual separa l’àmbit dels dormitoris de la sala d’estar i de la cuina.

La façana, definida amb obra vista manual, queda rematada per coberta a quatre aigües de teula àrab, col·locada sobre solera i envanets de sostre-mort.

Disposa de piscina, de dimensions aproximades 4,0 x 8,0 m.

Referència: 1808