Emplaçament: Barcelona Data: 1866
Superfície construïda: 250 m2 Superfície útil: 200 m2
Descripció:

Ampliació del Centre Especial Carrilet SCCL de Barcelona.

El projecte es plantejà com una planta baixa en substitució de les terres del pati existent, alineada i accessible des del carrer d’Horta. D’aquesta manera la coberta del nou edifici assolí el nivell de planta baixa del centre existent, acollint així el seu espai d’esbarjo.

L’actuació no intervingué, en cap cas, sobre l’edifici existent, per trobar-se catalogat amb el nivell C.

L’única planta de l’ampliació allotja serveis d’atenció precoç, que complementen el programa funcional de necessitats del centre existent. Per això, es projectaren una sèrie de sales de teràpia, així com una sala polivalent.

Per tal de ventilar les estances interiors, ja que l’edifici disposava només d’una façana, es plantejà un pati de ventilació-il·luminació de 4 m d’amplada. Aquest s’aprofità per connectar el nou edifici amb l’existent.

Referència: 1866