Emplaçament: Barcelona Data: 2012
Superfície construïda: ----- m2 Superfície útil: ----- m2
Descripció:

Rehabilitació estructural i de cobertes d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres ubicat a l’Eixample de Barcelona i construït a l’any 1897.

La intervenció se centrà principalment en el reforç dels forjats que cobrien els pisos superiors, mitjançant la substitució funcional de les biguetes metàl·liques amb la col·locació de kits Mecanoviga, formats per bigues resistents recolzades sobre cartel·les, ancorades aquestes a les parets de càrrega.

Referència: 1979