Emplaçament: Linyola Data: 01/12 - 03/13
Superfície construïda: 410 m2 Superfície útil: 115 m2
Descripció:

Reforma d’habitatge entre mitgeres al casc antic de Linyola.

Es redistribueix i s’amplia la planta pis destinada a habitatge, i es reforma la façana principal conservant les característiques principals, adaptant els forats de il·luminació a la nova distribució i demandes de la Propietat

Referència: 1991